Складиране и съхранение на товарите

Товаро-разтоварни операции

Препакетиране, палетизиране и фолиране

Комисиониране, консолидиране

Вътрешен транспорт

Управление на веригата за доставки

 

Николай Хаджииванов
тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0885) 609 637 
hadjiivanoff@transland.bg 
Димо Димов
тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0888) 890 599
 
Константин Толев
тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0886) 988 818

 

За договаряне на цени и условия за складиране

 Иво Иванов
тел.: (02) 965 09 25
GSM: (0887) 410 056
ivanov@transland.bg