Редовни линии за комплектни превози за/от Западна, Централна и Източна Европа, Русия, страните от ОНД, Близкия и Средния Изток

Извънгабаритни превози за/от Западна и Централна Европа

Транспорти с бордови и хладилни автомобили

Превоз с дрехарки

Вътрешни превози

Информация за движението на пратките

Митническо посредничество

Карго-застраховки

Стоян Русев
тел.: (02) 965 09 41
GSM: (0888) 810 161

russev@transland.bg  

Кремена Тодорова

тел.: (02) 965 09 43

GSM: (0882) 298 492

 todorova@transland.bg