Складиране и съхранение на товарите

Товаро-разтоварни операции

Препакетиране, палетизиране и фолиране

Комисиониране, консолидиране

Вътрешен транспорт

Управление на веригата за доставки

Складова база: 1528 София, кв. Гара Искър

Бизнес център "Искър - юг", ул. "Мюнхен" 14

 

Кирил Стоянов
тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0885) 609 637 
sklad@transland.bg 
Димо Димов
тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0888) 890 599
 
Радослав Иванов
тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0886) 988 818

 

За договаряне на цени и условия за складиране

 Рупен Аведисян
тел.: (02) 965 09 30
GSM: (0885) 496 655
avedisyan@transland.bg