Складиране и съхранение на товарите

Товаро-разтоварни операции

Препакетиране, палетизиране и фолиране

Комисиониране, консолидиране

Вътрешен транспорт

Управление на веригата за доставки

Складова база: 1528 София, кв. Гара Искър

Бизнес център "Искър - юг", ул. "Мюнхен" 14

 

Кирил Стоянов

тел.: 02 979 82 58
GSM: 0885 609 637 
sklad@transland.bg  

Димо Димов

тел.: 02 979 82 58,
GSM: 0888 890 599

Александър Горанов

тел.: 02 979 82 58
GSM: 0888 958 007

Радослав Иванов

тел.: 02 979 82 58
GSM: 0879 055 695

 

За договаряне на цени и условия за складиране