Речно навло

Предоставяне, приемане, обработка, съхранение и експедиция на насипни, генерални и извънгабаритни товари

Пристанищни услуги, вкл. претоварни операции, митнически формалности, укрепване и разкрепване на товари, изготвяне на транспортни документи

Складови услуги - открити и закрити складове

Осигуряване на необходимата документация (разрешителни) за извънгабаритни товари

Комбиниран транспорт

 

 Георги Димитров

тел.: (02) 965 09 12

GSM: (0885) 715 215
dimitrov@transland.bg