Редовни седмични групажни линии от и за всички страни в Европа

Групажен транспорт на изложбени експонати и панаирни мостри

Доставки "от врата до врата"

Вътрешни превози

Складова дейност и дистрибуция

Пълен набор от логистични услуги

Следене на движението на пратките

Митническо обслужване (лиценз за митническо агентиране)

Услуги по застраховане на товарите

Банкови гаранции

Консултации

 

Групажни автомобилни превози - внос

 

Румяна Костова 

тел.: (02) 965 09 28

GSM: (0885) 705 105
 

 

Ренета Ганчева

тел.: (02) 965 09 22

GSM: (0885) 705 205

 gantcheva@transland.bg

 

 

Кремена Тодорова

тел.: (02) 965 09 43

GSM: (0882) 298 492

 todorova@transland.bg

 

Групажни автомобилни превози - износ

Иво Иванов

тел.: (02) 965 09 25    

GSM: (0887) 410 056

ivanov@transland.bg 

 

Йордан Каменов

тел.: (02) 965 09 26

GSM: (0887) 435 832 

kamenov@transland.bg

 

Иво Рашков

тел.: (02) 965 09 27

GSM: (0885) 705 605

rashkov@transland.bg