Железопътни и комбинирани превози vagoniза/от Западна, Централна и Източна Европа, страните от ОНД, Близкия Изток и Среден Изток, Скандинавските страни

Транспорти от внос, за износ и транзит с претоварване или реекспедиция

Вътрешни превози

Транспортиране на обемни и извънгабаритни товари, хранителни продукти, химикали и ГСМ

Превоз на акцизни товари и товари с клас на опасност по RID

Съдействие при наемане на специализирани железопътни цистерни и вагони

 

Александър Крумов

тел.: +359 2 965 09 14
GSM: +359 888 703 096 
krumov@transland.bg 

Росен Костов 

тел.: +359 2 965 09 11
GSM: +359 885 715 115 
kostov@transland.bg 

Татяна Христова

тел.: +359 2 965 09 47
GSM: +359 885 715 415 
hristova@transland.bg