Железопътни и комбинирани превози vagoniза/от Западна, Централна и Източна Европа, страните от ОНД, Близкия Изток и Среден Изток, Скандинавските страни

Транспорти от внос, за износ и транзит с претоварване или реекспедиция

Вътрешни превози

Транспортиране на обемни и извънгабаритни товари, хранителни продукти, химикали и ГСМ

Превоз на акцизни товари и товари с клас на опасност по RID

Съдействие при наемане на специализирани железопътни цистерни и вагони

 

Александър Крумов

тел.: (02) 965 09 14

GSM: (0888) 703 096

krumov@transland.bg

Георги Димитров

тел.: (02) 965 09 12

GSM: (0885) 715 215

dimitrov@transland.bg

Росен Костов 

тел.: (02) 965 09 11

GSM: (0885) 715 115

kostov@transland.bg

Анжелина Стоянова

тел.: (02) 965 09 32

GSM: (0884) 922 436

stoyanova@transland.bg

Георги Тончев

тел.: (02) 965 09 16

GSM: (0886) 002 666

tonchev@transland.bg

Роси Ковачева

тел.: (02) 965 09 47

GSM: (0884) 444 963

kovacheva@transland.bg

Аспасия Ватралова

тел.: (02) 965 09 17

GSM: (0885) 715 815

vatralova@transland.bg

Данчо Байрактаров

тел.: (02) 965 09 13

GSM: (0888) 609 272

bayraktarov@transland.bg

Татяна Христова

тел.: (02) 965 09 47

GSM: (0885) 715 415

hristova@transland.bg

Валенсия Николова

тел.: (02) 965 09 13

GSM: (0885) 715 315 

nikolova@transland.bg