Складова база

 

София, България

кв. Гара Искър

Бизнес център "Искър - юг"

ул."Мюнхен" 14 

Тел./факс: +359 2 979 8258

GSM: +359 885 609 637

Контакти в страната

 Бургас

Трансленд ООД, Бургас

ул. "Шейново" 3, офис 501

8000 Бургас

 

тел.: +359 56 826 003

факс: +359 56 843 769

GSM: +359 885 705 905

e-mail: vassileva@transland.bg

Варна

Трансленд ООД, Варна

ул. "Бузлуджа" 7-9, ет. 2

9000 Варна

 

тел.: +359 52 605 844 

тел./факс: +359 52 605 845

GSM: +359 887 678 772

e-mail: statev@transland.bg