Обща информация
 
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 
„Трансленд“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
 
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: „Трансленд“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 130018674
Седалище и адрес на управление: София 1404, ул. „Тодор Джебаров“ 122, офис 3
E-mail: headoffice@transland.bg
Телефон: (02) 958 35 40 
 
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни
1. „Трансленд“ ООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.
2. „Трансленд“ ООД спазва следните принципи
•законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
•ограничение на целите на обработване.
3.Видове данни, които „Трансленд“ ООД събира
•Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги
1. „Трансленд“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•разкриват расов или етнически произход;
•разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
2. „Трансленд“ ООД ще съхранява личните Ви данни за период, колкото е необходим за предоставяне на поисканите от Вас услуги, продукти или информация, и за управление на бизнес взаимоотношенията Ви с нас. Ако сте пожелали да не се свързваме с Вас, ще съхраняваме тази информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да спазим това Ваше желание. Също така, от нас се изисква да съхраняваме някои от Вашите лични данни (например, данни, свързани с търговски сделки) за определен срок съгласно приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат своевременно изтрити, когато вече не се изискват за тези цели.
3.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
 
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Трансленд“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
 
Право на достъп
 
Вие имате право да изискате и получите от „Трансленд“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 
Право на коригиране или попълване
 
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до „Трансленд“ ООД.
 
Право на изтриване
 
Вие имате правото да поискате от „Трансленд“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Трансленд“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.
 
Право на ограничаване
 
Вие имате право да изискате от „Трансленд“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.
 
Право на преносимост
 
Вие можете да поискате от „Трансленд“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право на възражение
 
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Трансленд“ ООД.