управител

 Калинка Спахийска

тел.: (02) 965 09 10

GSM: (0888) 634 733

spahiyska@transland.bg

офис администрация

Виктория Гeоргиева 

тел.: (02) 965 09 49
GSM: (0888) 216 878

georgieva@transland.bg  

 

Мария Иванова

тел.: (02) 965 09 39
GSM: (0885) 705 505

ivanova@transland.bg

 

комплектни автомобилни превози

Стоян Русев
тел.: (02) 965 09 41
GSM: (0888) 810 161

russev@transland.bg

Кремена Тодорова

тел.: (02) 965 09 43
GSM: (0882) 298 492 

todorova@transland.bg 

групажни автомобилни превози - внос

 

 

Румяна Костова

тел.: (02) 965 09 28
GSM: (0885) 705 105
kostova@transland.bg      

 

Ренета Ганчева

тел.: (02) 965 09 22
GSM: (0885) 705 205
gantcheva@transland.bg 

 

 Кремена Тодорова

тел.: (02) 965 09 43
GSM: (0882) 298 492
todorova@transland.bg 

 

 

групажни автомобилни превози - износ

 

Иво Иванов

тел.: (02) 965 09 25

GSM: (0887) 410 056

ivanov@transland.bg

 

Йордан Каменов

тел.: (02) 965 09 26

GSM: (0887) 435 832

kamenov@transland.bg

 

 Иво Рашков

тел.: (02) 965 09 27

GSM: (0885) 705 605

rashkov@transland.bg

 

 

железопътни и комбинирани превози

Александър Крумов

тел.: (02) 965 09 14

GSM: (0888) 703 096 

krumov@transland.bg 

Георги Димитров 

тел.: (02) 965 09 12

GSM: (0885) 715 215
dimitrov@transland.bg 

Росен Костов 

тел.: (02) 965 09 11

GSM: (0885) 715 115 
kostov@transland.bg 

Анжелина Стоянова

тел.: (02) 965 09 32
GSM: (0884) 922 436
stoyanova@transland.bg

Георги Тончев

тел.: (02) 965 09 16
GSM: (0886) 002 666 
tonchev@transland.bg 

Роси Ковачева

тел.: (02) 965 09 13
GSM: (0884) 444 963 
kovacheva@transland.bg

Аспасия Ватралова

тел.: (02) 965 09 17
GSM: (0885) 715 815
vatralova@transland.bg

Данчо Байрактаров

тел.: (02) 965 09 21
GSM: (0888) 609 272 
bayraktarov@transland.bg 

Татяна Христова

тел.: (02) 965 09 47
GSM: (0885) 715 415 
hristova@transland.bg 

Валенсия Николова

тел.: (02) 965 09 13
GSM: (0885) 715 315 
nikolova@transland.bg 

   

 

 въздушни и контейнерни превози

Тихомир Желев

тел.: (02) 965 09 31
GSM: (0888) 813 645
zhelev@transland.bg 

Кръстьо Палашев

тел.: (02) 965 09 42
GSM: (0888) 800 693
palashev@transland.bg 

Иван Георгиев

тел.: (02) 965 09 44
GSM: (0889) 303 980
igeorgiev@transland.bg 

 

ръководител бизнес развитие

Георги Димитров 

тел.: (02) 965 09 12

GSM: (0885) 715 215

dimitrov@transland.bg 

търговски ръководител

Рупен Аведисян

тел.: (02) 965 09 30

GSM: (0885) 496 655

avedisyan@transland.bg 

складова база

Кирил Стоянов

тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0885) 609 637 
sklad@transland.bg  

Димо Димов

тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0888) 890 599
 

Радослав Иванов

тел.: (02) 979 82 58
GSM: (0886) 988 818
 

счетоводен отдел

Живка Павлова

тел.: (02) 965 09 35
GSM: (0887) 879 683 
pavlova@transland.bg

Любов Колева

тел.: (02) 965 09 36
GSM: (0885) 705 005
lkoleva@transland.bg 

Христо Христов

тел.: (02) 965 09 37
GSM: (0888) 810 162
hristov@transland.bg