управител

офис администрация

комплектни автомобилни превози

групажни автомобилни превози - внос

групажни автомобилни превози - износ

железопътни и комбинирани превози

Александър Крумов

тел.: 02 965 09 14
GSM: 0888 703 096 
krumov@transland.bg 

въздушни и контейнерни превози

ръководител бизнес развитие

търговски ръководител

складова база

Кирил Стоянов

тел.: 02 979 82 58
GSM: 0885 609 637 
sklad@transland.bg  

Димо Димов

тел.: 02 979 82 58,
GSM: 0888 890 599

Александър Горанов

тел.: 02 979 82 58
GSM: 0888 958 007

Радослав Иванов

тел.: 02 979 82 58
GSM: 0879 055 695

счетоводен отдел