управител

офис администрация

Антония Гигова

тел.: +359 2 965 09 49
GSM: +359 886 290 828
gigova@transland.bg 

комплектни автомобилни превози

групажни автомобилни превози - внос

Валенсия Николова

тел.: +359 2 965 09 13
GSM: +359 885 715 315 
nikolova@transland.bg 

групажни автомобилни превози - износ

железопътни и комбинирани превози

Александър Крумов

тел.: +359 2 965 09 14
GSM: +359 888 703 096 
krumov@transland.bg 

Росен Костов 

тел.: +359 2 965 09 11
GSM: +359 885 715 115 
kostov@transland.bg 

Радмила Евтимова

тел.: +359 2 965 09 15
GSM: +359 885 003 103 
evtimova@transland.bg 

въздушни и контейнерни превози

Тихомир Желев

тел.: +359 2 965 09 31
GSM: +359 888 813 645
zhelev@transland.bg 

ръководител бизнес развитие

търговски ръководител

складова база

Кирил Стоянов

тел.: +359 2 979 82 58
GSM: +359 885 609 637 
sklad@transland.bg  

Димо Димов

тел.: +359 2 979 82 58,
GSM: +359 888 890 599

Александър Горанов

тел.: +359 2 979 82 58
GSM: +359 888 958 007

Радослав Иванов

тел.: +359 2 979 82 58
GSM: +359 879 055 695

счетоводен отдел